سلام دوستان 

از امروز در این صفحه من هر برنامه ایی برای رشد و پیشرفت شخصی داشته باشم را قرار میدهم که شاید شما هم بخواهید در این زمینه کار کنید.

سال 1397

ماه فروردین و اردیبهشت و خرداد:

گذراندن دوره 21 روزه رایگان محمدپیام بهرامپور در سایت https://bishtarazyek.com به همه دوستان پیشنهاد میکنم

تمرین روزانه 10 دقیقه تایپ 10 انگشتی در سایت http://typekadeh.com/

روزانه 30 دقیقه زبان با Roseta stone5

تمرین ورزشی روزانه پیاده روی روزانه حداقل 40 دقیقه

گذراندن دوره هدف گذاری استاد عباس منش 

گذراندن دوره های اکسل پیشرفته از نوین پندار

... 

این لیست ادامه دارد....

دوست دارم برنامه و فعالیت های شما را هم در سال 97 بدونم پس اگر مایل هستید در زیر در قسمت نظرات بنویسید...