لباس کودکانه

حتماً برای خودتان یا خانواده پیش آمده است که لباس هایی را برای نوزادان و حتی کودکان با قیمت های بالا خریداری می کنیم و بعد از یک مدت کوتاهی بلااستفاده می شوند.

چون رشد کودکان سریع است حتی شده که لباسی را یک هفته بیشتر به تَن کودک نپوشانده اند.

ایده: را هاندازی یک سایت که بتونه لباس های دسته دوم کودکان را ارائه دهد به نظرم میتونه جالب باشه...

و ایجاد فضایی که والدین با هم به دادو ستد لباس بپردازند میتواند کار ساز باشد.

نظرات خود را در باره این مطلب بنویسید.