دنیای مدرن ما حاصل بی‌خوابی‌ها، موفقیت‌ها، شکست‌ها و سرخوردگی‌های آدم‌های زیادی است. مثلا در صنعت اتومبیل، ایمنی را مدیون تلاش انسان‌هایی در دهه شصت و هفتاد میلادی هستیم که استانداردهای ایمنی را به وجود آوردند. یا حتی مدیون تلاش‌های شبانه روزی الن تورینگ نابغه کامپیوتر که ساعت‌ها با کامپیوترهای ابتدایی کلنجار می‌رفت تا بلکه روشی برای رمزگشایی عملیات نازی‌ها در جنگ جهانی بیابد!

زمینه الکتریسیته حاصل تلاش‌های نابغه کمتر شناخته شده مثل نیکولا تسلا است که موتورهای AC را ابداع کرد. موتورهایی که بدون آن امکان نداشت بتوانید این متن را بخوانید. در اینفوگرافیک امروز قرار است به گوشه‌ای از اختراعات دنیای مدرن و تاریخ پرفراز و نشیب آن‌ها نگاهی بیاندازیم.