تصمیم‌گیری یکی از مهارت‌های مهم زندگی است. خواه‌ناخواه در زندگی همه ما مواقعی هست که “باید” از بین گزینه‌های مختلف یکی را انتخاب کنیم: آن رشته را بخوانیم یا ارشد همبن رشته را ادامه دهیم یا حتی سربازی برویم، ازدواج کنیم یا نکنیم و خیلی لحظات سرنوشت‌ساز دیگر. خیلی از ما به این دلیل که در این هنر مهارت کافی نداریم، یا در انتخاب گزینه بهتر شتاب‌زده عمل می‌کنیم و آینده را می‌سپاریم دست شانس، یا با مسائل احساسی برخورد می‌کنیم و بدون توجه با حقایق موجود گزینه‌ای که به نظرمان درست است را انتخاب می‌کنیم. البته بگذریم از آن مواقعی که آنقدر در تصمیم‌گیری تعلل می‌کنیم و خود را در دست موج جامعه رها می‌کنیم.

در اینفوگرافیک امروز می‌پردازیم به این نکته که چرا تصمیم‌گیری به دور از احساسات تا این اندازه دشوار است و چه ترفندهایی برای گرفتن یک تصمیم درست و حساب شده وجود دارد. در مدرسه که یاد نگرفتیم (چرا؟) بگذارید در دیجی‌کالا کمی با این موضوع آشنا شویم.