اینفوگرافیک: 100 سال آینده دنیا چه شکلیه؟

اینفوگرافیک: ۱۰۰ سال آینده دنیا چه شکلیه؟

در این اینفوگرافیک می خواهیم ببینیم که 100 سال آینده دنیا چه شکلیه. انسان همیشه دوست دارد آینده را پیش‌بینی کند. به خصوص در عصر حاضر که شاهد رشد سریع علم و فناوری هستیم، این پیش‌بینی‌ها خیلی جذاب‌تر شده‌اند. در اینفوگرافیک پیش‌رو می‌توانید پیش‌بینی‌هایی درباره‌ی دستاوردهای علم و فناوری یک قرن آینده را ببینید که بر اساس بهترین داده‌های علمی و البته حدس‌های همراه با تخیل بدست آمده است. مقاله‌ی اینفوگرافیک زیر را از دست ندهید.

در این اینفوگرافیک می خواهیم ببینیم که ۱۰۰ سال آینده دنیا چه شکلیه. انسان همیشه دوست دارد آینده را پیش‌بینی کند. به خصوص در عصر حاضر که شاهد رشد سریع علم و فناوری هستیم، این پیش‌بینی‌ها خیلی جذاب‌تر شده‌اند. در اینفوگرافیک پیش‌رو می‌توانید پیش‌بینی‌هایی درباره‌ی دستاوردهای علم و فناوری یک قرن آینده را ببینید که بر اساس بهترین داده‌های علمی و البته حدس‌های همراه با تخیل بدست آمده است. مقاله‌ی اینفوگرافیک زیر را از دست ندهید.

منبع: دی جی کالا مگ