آدمیزاد دوست دارد چیزها را اندازه بگیرد. بدون اندازه‌گیری نه اهرام مصر وجود داشت نه تخت جمشید و نه برج ایفل. تجارت غیر ممکن بود و انقلاب صنعتی اتفاق نمی‌افتاد. در طول سالیان طولانی انسان برای اینکه ذهنیت خود را از کمیت چیزها به دیگران انتقال دهد برای خود مقیاس‌های زیادی را وضع کرده است. برخی از این مقیاس‌ها مانند کیلوگرم و ثانیه و متر بین المللی هستند و برخی دیگر نه. در این میان مقیاس‌هایی وجود دارند که هم عجیب هستند و هم بامزه. مقیاس‌هایی که بعضا نه توسط عامه مردم بلکه توسط دانشمندان رایج شده‌اند. مقیاس‌هایی که هم اسامی عجیب دارند هم مقادیر عجیبی را اندازه‌گیری می‌کنند. برای اینکه با بعضی از آن‌ها آشنا شوید ما ۱۲ مورد از آن‌ها را به شما معرفی می‌کنیم.