کنکور

کنکور ورودی دانشگاه ها در سال ۱۳۹۶ برگزار شد


به این آمار توجه کنید (تمام اعداد گرد شده اند) :

کل شرکت کنندگان : حدود ۹۳۰ هزار نفر - ۵۵۰ هزار دختر و ۳۸۰ هزار پسر
گروه تجربی : حدود ۵۸۰ هزار نفر - ۳۷۰ هزار دختر و ۲۱۰ هزار پسر
گروه ریاضی : حدود ۱۵۰ هزار نفر - ۵۰ هزار دختر و ۱۰۰ هزار پسر
گروه علوم انسانی : حدود ۱۸۰ هزار نفر - ۱۱۰ هزار دختر و ۷۰ هزار پسر

آمار ظرفیت پذیرش دانشجوی دانشگاه ها را نیز مرور کنیم :
گروه تجربی : ۱۶۰ هزار نفر
گروه ریاضی : ۲۵۰ هزار نفر
گروه علوم انسانی : ۳۰۰ هزار نفر

چند نکته :

1- بیش از 60 درصد داوطلبان به دنبال ورود به رشته های علوم تجربی هستند . جایی که رقابت شدیدی وجود دارد و از هر 4 نفر فقط یک نفر موفق به ورود به دانشگاه خواهد شد و از هر 100 نفر تنها یک نفر در رشته های جذاب و پرطرفدار پذیرش میشود .😢

سهم گروه تجربی تا همین ده سال پیش حدود 30 درصد از متقاضیان ورود به دانشگاه ها بود و با این روند طی سال های آینده به 80 درصد خواهد رسید .

2- در گروه ریاضی و انسانی ، ظرفیت پذیرش از تعداد داوطلب بیشتر است 🤔

یعنی آنکه داوطلبان بدون مطالعه و با پاسخنامه سفید و حتی با نمره منفی در رشته های مهندسی ، مدیریتی و آموزشی پذیرفته خواهند شد . و متاسفانه همین روند در کنکور کارشناسی ارشد این گروه ها نیز حاکم است و سواد علمی داوطلبان این گروه ها هر سال رو به کاهش میرود .

3- بی توجهی دولت ها به صنعت داخلی طی سال های گذشته و درنتیجه تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی و نیز کاهش شدید بودجه عمرانی کشور طی سال های اخیر هم سهم قابل توجهی در بیکاری مهندسان و قهر جامعه با رشته های گروه ریاضی داشته است .

4- حمایت همیشگی دولتها از پزشکان که در طرحهایی نظیر تحول نظام سلامت دیده میشود و ایجاد درآمد های بالا و تضمین شده برای پزشکان ، نقش مهمی در جلب توجه جامعه به رشته پزشکی شده است .

5- اگر شما باید در مورد تحصیل و انتخاب رشته خود تان یا فرزندان تان تصمیم بگیرید ، توجه نمایید که در وضعیت فعلی ، اکثر دانشگاه های کشور افراد را برای بازار کار آماده نخواهند کرد و بعد از فارغ التحصیلی هم پیشنهاد کار چندانی وجود نخواهد داشت .

روندهای جاری رشته های دانشگاهی و متقاضیان و بازار کار را فراموش کنید . خودتان به فکر باشید و در حوزه علاقه خودتان مطالعه کنید و مهارت کسب کنید و به دنبال شناسایی نیاز ها و مشکلات جامعه باشید و به طراحی راه حل هایی برای حل این مشکلات و تبدیل این راه حل ها به شغلی پایدار برای خودتان و دیگران باشید .