بعضی از مواقع با نصب یا پاک کردن بعضی از برنامه ها با ارور MSVCR110.dll رو به رو می شویم

msvcr110-dll-is-missing

برای رفع این مشکل که خودم خیلی درگیرش بودم، بهترین راهکار این هست که:

در اثر از بین رفتن Microsoft Visual C++ Redistributable بوجود می آید که نیاز دارید projects built with Visual Studio 2011 را نصب کنید.

MS = Microsoft, V = Visual, C = C++, R = Redistributable

شما باید توسط لینکی که در زیر به شما می دهم نسخه مربوط به بیس سیستم خودتان (x64 & x86) را نصب کنید.

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679#

بعد از نصب با یکبار ریست سیستم در بیشتر مواقع مشکل حل خواهد شد...