تولستوی در 82 سالگی کتاب «من نمی توانم ساکت باشم» را نوشت.

 

جرج برناردشاو در 93 سالگی نمایشنامه «قصه های خارق العاده پند آموز» را نوشت.

 

پیکاسو در 90 سالگی بهترین نقاشی هایش را کشید.

 

چرچیل در 82 سالگی کتاب «تاریخ کشورهای انگلیسی زبان» را نوشت.

 

سامرست موام در 84 سالگی کتاب «دیدگاه ها» را نوشت

 

«هیچوقت برای هیچی دیر نیست»