عشق

«عشق عبارت است از توانایی محبت کردن و محبت گرفتن...»

بدون شک بالاترین و والاترین و مقدس ترین کلمه ای که در دنیا وجود داره کلمه عشقه. بعضیا تا اسم عشق میاد یاد عشقهای بخصوص می  افتن، مثل شیرین و فرهاد، لیلی و مجنون یا خدای ناکرده عشقهای خیابونی.

به نظر من هر کسی میتونه یه عاشق دلباخته باشه ولی نه از نوع عشق هایی که گفتم.

یه بازاری می تونه عاشق کا آزادش باشه و یه راننده هم می تونه عاشق ماشینش باشه و یه هنرمند عاشق هنرش.

مهم اینه که زندگی بدون عشق اساساً نمی تونه زندگی باشه. البته هیچ عشقی پاک تر و خالص تر از عشق به خدا نیست، که اگه اون عشق باشه همه عشق ها خودبخود شکل می گیرن چون خداوند خودش سردسته تموم عاشقهاست...


بشو اوراق اگر همدرس مائی

که علم عشق در دفتر نباشد

حافظ