نکاتی که از فیلم مسافران 2016 یاد گرفتم:

نمی شه دل مشغول جایی که دوست داری باشی که یادت بره از همون جایی که هستی لذت کافی را ببری...

ما تو مسیر گم شدیم، ما همدیگه را پیدا کردیم و یه زندگی زیبا ساختیم در کنار هم

بامزه اس همه ما آرزوهایی داریم، برای آینده یمان برنامه ریزی می کنیم، ما کاپیتان سرنوشتمان هستیم اما مسافریم، مسافر هر جا که سرنوشت ما را ببره...

شاید زندگی، اینکه برایش نقشه کشیدیم نباشد اما به هر حال این زندگی مال ماست...

زمان همیشه حلال مشکلات بوده است...

برای خوشحال بودن تو زندگی نباید یه کار خارق العاده انجام بدیم...

 فیلم جالبی است. سفر به اعماق کهکشان، پیدا کردن یک زمین دیگر جایی برای سکونت دوم با نسلی جدید. گذشتن از همه چیز...