می‌رسیم به بدترین‌ سرویس‌های درگاه پرداخت‌ اینترنتی که من باهاشون کار کردم. این موارد را من معرفی میکنم که شما درگیر این مسائل نشید. اگر شما هم پیشنهادی دارید حتما اینجا قید کنید. 

 

1: سرویس درگاه پرداخت نوین آرین  https://pna.co.ir/

نمره پیگیری همکارن: 0

نمره حمایت از حقوق مصرف کننده: 0

نمره برخورد با مشتریان: 0

به طور قطع به یقین پیشنهاد میکنم که از این درگاه به هیچ عنوان استفاده نکنید.