چند کاری که من خودم انجام میدم و حالم حداقل یه پله بهتر میشه را برای شما می‌نویسم:

خواندن چند صفحه از یه کتاب

خواندن شعر

خواندن یه داستانک که حال خوب کن باشه

پیاده روی و قدم زدن

نگاه کردن حیوانات و بازی آنها

خلوت کردن و صحبت با خود

نوشتن در مورد حالمون که چرا بد شده و چطور می‌تونم اون را بهتر کنم

صحبت با یه دوست قدیمی

پرداختن به کاری که دوست داری (من خودم کار با کامپیوتر و نقاشی)

شما چکار می‌کنید که حالتون بهتر بشه؟ برام بنویسید