برای اینکه بتوانی ایده کسب و کارت را پیدا کنی و آن را تبدیل به یک تجارت پرسود کنی کافی است این ۹ قدم را طی کنی.

۱) یک قلم و کاغذ بردار.

۲مشکلات و نقاط ضعفی که امروز داری را بنویس(هر چه این مشکلات در زندگی ات قدمت بیشتری داشته باشند، بهتر هستند)

۳از بین تمام آن ها یکی را انتخاب کن.(آن یکی را انتخاب کن که بسیار بیشتر دوست داری حل شود)

۴یک سایت راه اندازی کن.

۵) تمام چالش هایی که سر راه داری را بنویس (هر روز وبلاگ نویسی کن)

۶به خودت شش ماه تا یک سال زمان بده تا بتوانی آن مشکل را بطور کامل حل کنی.

۷با خودت عهد کن که هیچ الویتی در زندگی مهمتر از حل کردن این مشکل نداشته باشی.

۸به محض اینکه توانستی مشکل را حل کنی، راه حل را تبدیل به یک محصول آموزشی ارزشمند کن.

۹) فروش.