محسن حججی

حدود یک هفته ای از شهادت شهید محسن حججی می گذرد، دائم درگیر این هستم که چی بنویسم که لیاقت و بزرگی این مرد و امثال این بزرگواران را نشون بده. هیچ توصیفی نتونستم پیدا کنم...

فقط به این فایل صوتی از شهید محسن حججی که وصیت ایشان به پسرش علی است بسنده می کنم. این خود گویای همه چیز است...

.


دریافت