عقابی را تصور کنید که قصد شکار دارد. او ابتدا اوج میگیرد تا وسعت حوزه دیدش گسترش یابد و سپس به محض رویت شکار ، حمله میکند.

زمانیکه امر تدریس را شروع میکنید ، ابتدا مانند عقاب اوج بگیرید تا منطقه وسیعی از اطلاعات را پردازش کنید و سپس اماده تدریس شوید.

مهارت شما در دانش اندوزی، فن بیان، روانشناسی، تکنیک های سخنرانی ، ارتباط با اولیا و شناخت شخصیت های دانش اموزان به مثابه بالهای شما می باشند.
بالهای خود را بگسترانید و اوج بگیرید.

به یاد داشته باشید که شما بدون این بالها همان پایین خواهید ماند و لذت اوج گرفتن را درک نخواهید کرد.
با یادگیری مداوم قدرتمند و جذاب عمل کنید.