توکل

هیمشه به خدا توکل کن و یادت باشه اون ما را خلق کرده و بالاخره روزی به طرف او بر میگردیم. ما از اوییم و به سوی او باز میگردیم.

تکرار این جمله به من آرامش میده و باعث میشه که با امیدواری زندگی کنم و کسی هم که امید داره مشکلات را به سرعت پشت سر میذاره و در مسیر موفقیت قرار میگیره.

توکل به خداوند موفقیت انسان را در کارهاش چندین برابر میکنه، تازه اگه این امر صورت نگیره بازهم می تونیم بگیم حتماً صلاحی در کار بوده و بازهم توکل داشته باشیم تا به هدفمون برسیم.

از امام رضا (ع) داریم که «توکل عین ایمان کامل به خداست»

و در آخر:

گفت پیغمب به آواز بلند      با توکل زانوی اشتر ببند

یعنی ضمن اینکه با بستن زانوی شتر از فرار کردن اون مطمئنی باز هم به خدا توکل کن.