📍فنلاند، رتبه اول سرمایه انسانیِ جهان و تلنگری به نظامِ آموزشی ما

✍️ پیام اندیشکده آموزش و پرورش عصر ایران - ۱

🔸مجمع جهانی اقتصاد، فنلاند را از نظر شاخص سرمایه انسانی،(HCI) برترین کشور دنیا معرفی کرده است.


🔸تلاش گسترده فنلاند از طریقِ تغییر نگرش به آموزش و پرورش طی سال های متمادی در کسب این جایگاه و تشکیل سرمایه انسانی نقش بسزایی داشته است.


🔸آزمون زدایی، کاهش اضطراب و افزایش شوق یادگیری و حذف روش های مسابقه ای و تشویق به مشارکت و همکاری در مدارس، از نکات کلیدی مدارس فنلاند است.


🔸بیاییم زندگیِ فرزندانمان را با آزمون های بیهوده تباه نکنیم و به جای اتلاف میلیون ها ساعت وقت و میلیاردها تومان سرمایه خانواده ها برای آموزشِ نکته های کلیدیِ کنکور، کلیدهای راهگشای زندگی در جهان جدید را با آن ها تجربه کنیم و بیاموزیم.


🔸کنکور، فاقد سودمندیِ مهارتی در جهان جدید است. کنکور، زندگی نیست، قفلی نمی گشاید و توانمندی نمی افزاید.