معلم

💢 "معلم" از نگاه زنده یاد "استاد محمد بهمن بیگی"

معلمی تنها شغلی است که آرزویش را دارم

اما نه هر کسی مدرک معلمی گرفته، معلم است

و نه هر کسی مهر نظام پزشکی گرفته است،پزشک

خوب و بد در هر جا و در هر لباسی وجود داشته و خواهد داشت

 

🔹اگر به اختیارم بود؛

اولا بهترین ها، باهوشترین ها، خلاق ترین ها، دلسوز ترین ها، توانمند ترین ها را به کسوت معلمی در می آوردم،

 

🔹اگر به اختیارم بود؛

بالاترین امکانات رفاهی و والاترین شان اجتماعی و برترین دستمزدها و پاداش ها را نصیب معلمان می کردم

 

🔹اگر به اختیارم بود؛

خیلی ها را می گفتم توان معلم بودن بیش از ظرفیت شماست بفرمایید حرفه ای دیگر

 

🔹اگر به اختیارم بود ؛

تمامی معلمان را به صورت دوره‌ای و دقیق ارزیابی می کردم آنان که جنم این کار را داشتند برای ادامه تحصیل به معتبرترین کالج های جهان می فرستادم حداقل برای چهار سال تا پیشرفته ترین سیستم های آموزشی دنیا را تجربه کنند

 

🔹اگر به اختیارم بود؛

از کلاس اول تا ششم ابتدایی هر معلم با دانش آموزان اش به کلاس بالاترین می فرستادم و پایان شش سال ابتدایی تمام استعدادهای هر دانش آموز را جداگانه ثبت و ضبط می کردم

با تیمی کارشناسی و خبره رشته های پیشنهادی برای هر دانش آموز را به ترتیب اولویت پیش روی دانش آموز و خانواده اش می گذاشتم

 

🔹اگر به اختیارم بود؛

تنها گروهی که از جنگیدن برای دفاع از کشور معاف می کردم معلمان بودند

 

🔹اگر به اختیارم بود؛

بزرگترین نشان خدمت کشور را به برترین معلم سال می دادم

 

🔹اگر به اختیارم بود؛

بهترین معلمان و باتجربه ترین آنها را با خدمت بالای بیست سال و با بالاترین دستمزدها برای دانش آموزان ابتدایی انتخاب می کردم،

 

🔹اگر به اختیارم بود؛

کسب مقام مدیریت یک مدرسه ابتدایی را سخت ترین و والاترین مقام مدیریتی کشور می کردم،

 

🔹اگر به اختیارم بود؛ معلم برترین شخصیت تاریخ سرزمین ام بود.